کلمات کلیدی

RSS چیست ؟

RSS چیست ؟

RSS برای تبادل اطلاعات کوتاه مانند لینک ها و سرتیتر مقالات ابداع شد و به کاربران اجازه میدهد تا متون کوتاه خبری و لینک های سایت هایی که RSS دارند را بصورت سریع مرور کنند.

دسته بندی: مقالات
تاریخ:

Copyright 2006-2016 Web Designed By Nikan Engineers Group ©