» » الگوریتم کبوتر موتور جستجو گوگل

مقالات

الگوریتم کبوتر موتور جستجو گوگل

الگوریتم کبوتر موتور جستجو گوگل

الگوریتم کبوتر
الگوریتم کبوتر برای کاربران به دنبال تهیه مطالب مرتبط تر، درست تر و محلی تر می باشد.در موتور جستجو گوگل برای کاربران به دنبال تهیه مطالب مرتبط تر، درست تر و محلی تر می باشد. قطب اصلی موتور جستجو گوگل رتبه کبوتر یا (PigeonRank)  می باشد. ایـن سـیستـم رتبه بندی صفحات وب توسط لاری پی و سرگی برین ایجاد شده است. ساختار کم هزینه این الگوریتم سریع تر از ویرایشگرهای انسانی برای رتبـه بنـدی سـایت ها عـمل مـی کند و هم زمان در کنار ارتقای سایر سرویس های گوگل این الگوریتم هم محاسبه  رتبه  سایت را با توجه به آخرین تغییرات انجام می دهد.
ویژگی کبوتر خاکستری این است که می تواند جزئیات را بدون در نظر گرفتن جهت گیری فضایی بررسی کند و این همان قابلیتی است که گوگل در الگوریتم کبوتر خود از آن استفاده می کند و باعث می شود موتور جستجو گوگل از مـیان صـدها هـزار سـایت ایـنـدکس شـده سـایت ­های مرتبط با موضوع جستجو شده را به راحتی پیدا کند.
هنگامی که در گوگل مطلبی جستجو می شود به قفس داده ها در حقیقت مـکانی کـه صـفحـات نـتایج بـا سـرعت بـالا در حـال بـررسی هسـتند مـنتقل می شوند، هنگامی که نتیجه مرتبط با مطلب جستجو شده توسط یکی از این کبوترها در خوشه ای پیدا شود کبوتر آن را انتخاب کرده و به اصطلاح به آن نوک می زند و به ازای هر یک از این نوک زدن ها رتبه کبوتر صفحه مربوطه افزایش می یابد و صفحاتی که بیشترین نوک را به خود اختصاص داده اند در اولین صفحه نتایج برای کاربر نمایش داده و سایر صفحات با توجه به تعداد  نوک های خورده شده رتبه بندی می شوند. الگوریتم کبوتر همچنین پارامتر فاصله و موقعیت مکانی را نیز بررسی می نماید.
موتور جستجوی گوگل علاوه بر اهمیت دادن به نتایج محلی به سلایق کاربران خود هم اهمیت ویژه ای می دهد و با امکان Web History  به دنبال یافتن موضوعات و مطالبی است که یک کاربر به آنها علاقمند است تا بتواند در نتایج جستجوی خود نتیجه بهتر و مطلوب تری را برای کاربر نمایش دهد.
 

Rated 5/5 based on 2339 reviews
طراحی سایت
Rated 4.5/5 based on 421 reviews

Copyright 2006-2019 Web Designed By Nikan Engineers Group ©