» » دستاورد محققان ایرانی

خبرهای علمی

دستاورد محققان ایرانی

دستاورد محققان ایرانی

پايانی بر اختلالات تلفن همراه و كاهش سرعت دانلود با دستاورد دو محقق ايرانی
 دو محقق ايرانی دانشگاه «پرديو» با همكاری يك تيم تحقيقاتی، دست به ساخت دستگاه‌های ريز مكانيكی زده‌‌اند كه می تواند به تلفن‌های همراه در كاهش اختلالات از جمله قطعی تماس و نيز افزايش سرعت دانلود كمك كند.
دستگاه‌های طراحی شده توسط سعيد محمدی و حسين پژوهی، برای تسهيل ازدحام در امواج رادیو و تلویزیون و ارتقای عملكرد تلفن‌های همراه و ديگر
 
 
 
به گفته محققان، طيف راديويی كافی برای تمام دستگاه‌های دستی قابل حمل افراد وجود ندارد. از اين رو ازدحام بیش از حد ، منجر به قطع تماس، علائم اشغال خطوط، كاهش كيفيت تماس و دانلودهای آهسته‌ تر می شود.
برای مقابله با اين معضل، صنايع در تلاش جهت ساخت سيستم‌هايی است كه با شبكه‌های تعريف‌شده واضح‌تر عمل كرده و بتوان تعداد بيشتری از آنها را در پهنای باند موجود قرار داد.
سعيد محمدی، دانشيار مهندسی برق و رايانه دانشگاه پرديو آمريكا اظهار كرد: برای اين كار به فيلترهای دقيق‌تر بيشتر در تلفن‌های همراه و ديگر دستگاه‌های راديويی نياز است؛ سيستمهايی كه از بروز اختلال جلوگيری كرده و تنها به علائم نزديك به يك فركانس خاص اجازه عبور می‌دهند.
اين محققان موفق به ساخت دستگاه‌هايی موسوم به تشديد‌كننده‌های نانوالكترومكانيكی حاوی يك پرتو ريز سيليكونی شده‌اند كه در زمان اعمال ولتاژ می لرزد.
محققان نشان داده‌اند كه اين دستگاه‌های جديد با بازده 100 درصد ساخته شده‌اند، بدين معنی كه تقريبا تمام دستگاه‌های ساخته شده با ويفرهای سيليكونی به خوبی عمل می كنند.
به گفته اين مهندسان، اين فناوری جديد نيست، بلكه آنها از يك فرايند استفاده كرده‌اند كه تابع ساخت در مقياس بزرگ بوده و بر يكی بزرگترين موانع در استفاده تجاری گسترده از اين دستگاه‌ها غلبه كرده است.
علاوه بر كاربرد در فيلترهای تلفنهای همراه آينده، از اين نانوتشديدكننده‌ها همچنين می توان برای حسگرهای شيميايی و زيستی پيشرفته در كاربریهای پزشكی و دفاع داخلی و شايد به عنوان بخشی از رايانه‌ها و دستگاه‌های الكترونيك استفاده كرد.
اين دستگاه‌ها با استفاده از سازه سيليكون در عايق(SOI) ساخته شده‌اند كه از اين شيوه همچنين در صنايع براي ساخت ديگر دستگاه‌هاي الكترونيكي استفاده مي‌شود. اين تشديدكننده‌ها را مي‌توان بصورت آماده در مدارها و سيستم‌هاي الكترونيكي ادغام كرد؛ چرا كه SOI با فناوري مكمل فلز اكسيد نيمه رسانا يا CMOSكه يكي ديگر از نقاط اتكاي ساخت دستگاه‌هاي الكتريكي مورد استفاده در توليد تراشه‌هاي رايانه‌اي بوده، سازگار است.
گفته شده كه اين دستگاه جديد بسيار قابل تنظيم است كه به دانشمندان اجازه خواهد داد تا بر تناقضاتی كه در دستگاه‌های مقياس نانو بسيار شايع هستند، غلبه كنند.
به گفته محمدی، يكی از بهترين مثالهای كاربرد اين دستگاه، يك فيلتر قابل تنظيم است.
وی اظهار كرد: ساخت يك فيلتر قابل تنظيم با ترانزيستورها، القا كننده‌ها و ديگر اجزای الكترونيكی بسيار مشكل است اما يك تشديد كننده ساده نانومكانيكی میتواند اين كار را با عملكرد بهتر و با نيروی بسيار كمتر انجام دهد.
محمدی همچنين در ادامه گفت: از آن جا كه اين دستگاه‌ها كوچك بوده و بازدهی ساخت در حد صد در صد است، می توانيم در صورت نياز ميليون‌ها از اين دستگاه را در يك تراشه كوچك قرار دهيم. درك چگونگی عملكرد اين دستگاه‌ها در محاسبات در حال حاضر بسيار زود است؛ اما از آن جا كه می توان اين دستگاه‌های ريز مكانيكی را به سادگی ترانزيستورها ساخت، بايد بتوان آنها را با يكديگر و همچنين ترانزيستورها به منظور دستيابی به كاركردهای خاص، سازگار و تركيب كرد.
اين محققان اكنون در پی ثبت اختراع برای اين مفهوم هستند و نتايج اين پژوهش در مجله منتشر شده است.
 
 
 
  منبع خبر:   /http://www.tomweb.ir   تام وب

Rated 5/5 based on 2203 reviews
طراحی سایت
Rated 4.5/5 based on 421 reviews

Copyright 2006-2019 Web Designed By Nikan Engineers Group ©