» » الگوریتم مرغ مگس خوار موتور جستجو گوگل

مقالات

الگوریتم مرغ مگس خوار موتور جستجو گوگل

الگوریتم مرغ مگس خوار موتور جستجو گوگل

 مرغ مگس خوار یک افزونه ای برای تجزیه و تحلیل عباراتی است که کاربران آنها را جستجو میکنند.
 
گوگل با این کار میتواند نتایج بهتری را به کاربران نمایش دهد. در واقع الگوریتم جدید گوگل تأثیری در نتایج رتبه بندی به ً طور مستقیم ندارد و صرفا عباراتی را که کاربر جستجو کرده بررسی می کند و بر اساس خواسته های کاربر سعی میکند بهترین نتیجه را نمایش دهد. اما خوب اگر این الگوریتم در نتایج وبسایت تأثیرگذار است پس دیگر نیازی نیست ما برای بهبود سایت مان در این مورد اقدامی انجام دهیم؟ موضوع به همین سادگی هم نیست، مرغ مگس خوار به شدت به بررسی نیازهای کاربران و مواردی که جستجو می  کنند اهمیت می دهد، اگر شما هم به این موضوع اهمیت بدهید قطعا توسط مرغ مگس خوار به کاربران بیشتری در گوگل پیشنهاد خواهید شد.
این الگوریتم توجه ویژه گوگل به نیاز کاربران و عبارات جستجو شده را نشان میدهد. شما نیز میتوانید با تحلیل عباراتی که کاربران سایت شما به دنبال آن هستند مطالب مفیدتری تولید کنید و محتوای خود را طبق عباراتی که مخاطبین شما به دنبال آن هستند تولید نمایید.

Rated 5/5 based on 2344 reviews
طراحی سایت
Rated 4.5/5 based on 421 reviews

Copyright 2006-2019 Web Designed By Nikan Engineers Group ©