» » مدیران موفق صبح خود را با چه فعالیتی آغاز می کنند؟

خبرهای علمی

مدیران موفق صبح خود را با چه فعالیتی آغاز می کنند؟

مدیران موفق صبح خود را با چه فعالیتی آغاز می کنند؟

مدیران مشهور جهانی مانند وارن بافت که از موفق ترین سرمایه گذاران آمریکاست و بیل گیتس (موسس شرکت مایکروسافت) ساعت روز خود را با مطالعه آغاز می کنند.

Rated 5/5 based on 252 reviews

کلمات کلیدی :

طراحی سایت
Rated 4.5/5 based on 421 reviews

Copyright 2006-2019 Web Designed By Nikan Engineers Group ©